CENÍK SLUŽEB

CENÍK NÁMI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Snažíme se vždy o individuální přístup k zákazníkovi, na základě předložených požadavků pomůžeme i s odborným řešením poptávky. Vytváříme kvalitní a přehledné návrhy, kde uplatňujeme mnohaleté zkušenosti.

Konzultace se zákazníkem v kanceláři firmy IK – 1hod – zdarma

Konzultace v místě určení nebo bydliště zákazníka 500 – 600 Kč / 1h bez DPH

Doprava k zákazníkovi 15 Kč/km bez DPH

Požadavek na úhradu 50% ceny za návrhy před započetím prací, termín dodání návrhu začíná plynout od následného dne po úhradě

Doplatek po dodání návrhu v dohodnutém rozsahu a prezentaci

Drobné změny a úpravy projektu – zdarma

Konzultace mezi návrhy – zdarma
V případě větších projektů, RD, komerční objekty apod – podle rozsahu projektu a dle dohody
Ceny jsou uvedeny bez DPH